جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 12
شماره 12 سال 4
زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

امروزه بسته بندي مواد غذايي بخش مهمي از صنعت جهاني غذا را به خود اختصاص داده است که اهميت آن در دنيا به دليل افزايش تقاضاي مصرف کنندگان براي دستيابي به غذاي ايمن، اهميت مدت ماندگاري مواد غذايي بسته بندي شده، کاهش هزينه ها، مسائل زيست محيطي و رفاه بيشتر مصرف کنندگان، روز به روز در حال افزايش است. دردهه هاي اخير، به علت افزايش کاربرد فناوري نانو، پيشرفت هاي جهاني درصنعت توليدي به وجود آمده است. فناوری نانو طراحان را قادر می سازد تا ساختار عناصر بسته بندی را در مقیاس مولکولی تغییر دهند و ویژگی های آن را بهبود بخشند. صنعت غذايي از بسته بندي هاي اوليه به بسته بندي هاي نوين و هوشمند تغيير يافتند تا جواب گوي روند جهاني، پيشرفت هاي فناوري و نيازهاي مشتري باشند. تحقيقات فعال درصنايع غذايي و ديگر زمينه هاي علمي براي توسعه بسته بندي هاي نوين شامل بسته بندي هوشمند و فعال موادغذايي، بسته بندي موثرتر و مناسب تر با مشکلات زيست محيطي کمتر، انجام شده است. مهم ترين مزيت استفاده از آن ها،کاهش هدررفت موادغذايي به دليل افزايش عمر مفيد آن هاست. در اين تحقيق برخي از ويژگي هاي بسته بندي های پلیمری نوين موادغذايي و جنبه هاي زيست محيطی آن ها مطرح شده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : زیست پلیمر، نانوفناوري، نانوکامپوزيت هاي زیست پليمري،بسته بندي نوين، بسته بندي هوشمند، بسته بندي فعال، جنبه هاي زيست محيطي
امروزه، ساخت وتهیه داربست های زیست سازگار و زیست تخریب پذیر برای جایگزینی و بهبود بافت های آسیب دیده به کمک مهندسی بافت، توجه محققان را به خود جلب کرده است.مواد زیستی ایده آل برای داربست های مهندسی بافتباید خواص سطحی مناسب،حداقل تطابق مکانیکی با بافت آسیب دیده،حمایتفرایندهای سلولی وتوانایی رگ زایی را داشته باشند.داربست ها با توجه به زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری مناسبوسطح تخلخل بالا،باید شرایط مطلوبی برای جایگزینی بافت آسیب دیده فراهم کنند.روش های متفاوتی برای ساخت داربست ها با اهداف مهندسی بافت وجود دارد.از مهم ترین اینفرایندها می توان به روش خودتجمعی، جدایش فازی، اسفنج گاز/فروشویی ذره ای، امولسيون انجماد-خشک کردن، اتصال رشته ای،الکتروریسیو... اشاره کرد. از میان روش های ذکر شده الکتروریسی توجه بیشتریرا به خود اختصاص داده است.روش الکتروریسی به دلیل راه اندازی آسان،مقرون به صرفه بودن، سطح مخصوص بالا، انتخابموادمتنوع، کنترل قطر الیاف، امکان صنعتی سازی و تشابه الیاف به ماتریس خارج سلولی نسبت به سایر روش ها برتری دارد. روشهای دیگرمحدودیت هایی شامل زمان بر بودن،غیرقابل کنترل بودن آرایش الیاف وعدم امکان صنعتی سازی را دارند. هدف از این پژوهش، مطالعه مروری بر روش های تهیه داربست های پلیمری وکامپوزیتی برای ترمیم بافت آسیب دیده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : داربست ها،زیست سازگار، مهندسی بافت، الکتروریسی، الیاف
پلی وينيليدن فلورید از پليمرهای هوشمند پاسخگو به ميدان الکتريکی و با خواص مناسب پيزوالکتريک است که کاربرد وسيعی در ساخت محرک‌های پيزوالکتريک (Piezoelectric Actuators) دارد. کارايی محرک‌ها مستقيماً به نوع ساختار بلوری پلی وينيليدن فلورید وابسته است. استفاده از نانوذرات علاوه بر آثار تقويت کنندگی سامانه نانو کامپوزيتی، با تغييراتی که در ساختار بلوری پليمر ايجاد می‌کند بر کارايی پيزوالکتريک سامانه اثر می‌گذارد. مقاله حاضر به بررسی اين موضوع در کارهای پژوهشی انجام شده می‌پردازد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : پیزوالکتریک، پلی وینیلیدن فلورید، ساختار بلوری، نانوذرات
با توجه به پیشرفت روزافزون در زمینه تولید الیاف با کارایی بالا، در این مقاله مروری سعی بر معرفی و واکاوی تولید الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین و همچنین بررسی خواص و ویژگی‌های آن شده است. الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین، الیافی هستند که وزن مولکولیشان بین 3 تا 6 میلیون است و به علت خواص مکانیکی منحصر به فردشان، در صنایع نظامی (زره‌های شخصی و وسایل نقلیه ضدگلوله)، دریایی، ماشین‌آلات، دستکش‌های ضدبرش، تجهیزات کوه نوردی، نخ ماهی گیری، طناب‌های چتر ورزشی، پاراگلاید ر، کشتی و ... کاربرد ویژه‌ای دارند. در این تحقیق روش‌های مختلف تولید این الیاف ارائه شده و روش صنعتی ژل‌ریسی همراه با کشش داغ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. با توجه به ویژگی‌ها و خواص الیاف تولیدی از جمله خواص مکانیکی (استحکام کششی، مدول و ازدیاد طول و ...) و خواص حرارتی، به بررسی تأثیر مؤلفه های مختلف مواد و فرایند بر تولید هرچه بهتر این الیاف پرداخته شده است. در انتها، به استفاده از فناوری‌های نوین در تولید الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین توجه و به اختصار قابلیت‌های مختلف این حوزه معرفی شده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : ژل‌ریسی، پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین، خواص مکانیکی، ریسندگی
بهبود کیفیت و کمیت دارودرمانی، مستلزم تلاش برای ابداع داروهای جدید یا ساخت ابزارهایی با توانایی دارورسانی کنترل شده است. اخیراً گرافن و مشتقات آن به دلیل خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی- شیمیایی و نوری از قبیل مساحت سطح بالا، گروه های فعال قابل تغییر، زیست سازگاری و اثر حرارتی- نوری، به عنوان حامل های دارو مورد توجه قرار گرفته اند. گرافن، اکسیدگرافن و نوع کاهش یافته آن، نقاط كوانتومی گرافن و کامپوزیت های گرافن به عنوان گزینه های امیدبخش برای رهایش کنترل شده داروهای مختلف از قبیل داروهاي ضدسرطان، داروهاي با انحلال‌پذيری كم، آنتي‌بيوتيك ها، آنتي‌بادي‌ها، پپتيدها و ژن‌ها معرفی شده اند. در این مقاله برخی از پیشرفت های اخیر در مورد کاربرد گرافن و مشتقات آن در سامانه های دارورسانی نوین بررسی شده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : گرافن، اکسیدگرافن، اکسیدگرافن کاهش یافته، نقاط كوانتومی گرافن، سامانه های دارورسانی نوین
پليمرهای حافظه شکلیدر اثر تحريک حرارتی،توانایی«به خاطرآوری» شکل دائمی خود را دارندو تحت برنامه ای معين می توانند در هر شکل موقتی تثبیت شوند.پلیمرهایخودترمیم شوندهتوانایی ترمیم آسیب و بازگرداندن عوامل یا کارایی از دست رفته یا تضعیف شده را به صورت درونی و بیرونیدارند. چالش اصلی در سامانه هایخودترمیم شونده حذف دخالت انسان در فرایند ترمیم برای برقراری تماس در قطعات آسیب دیده است. به همین دلیل امروزه از اثر حافظه شکلی در سامانه های خودترمیم شونده استفاده می شود. استفاده از این اثر، سبب بسته شدن ترک و ترمیم آن می شود و کاهش عوامل ترمیم و تسریع و بهبود ترمیم شوندگی را نتيجه می دهد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : مواد هوشمند، پلیمرهای حافظه شکلی، پلیمرهای خودترمیم شونده
چنــد طــي پلیمــر آمــوزش بــا مرتبــط برزیلــی علمــی مراکــز  چشــمگیری افزایــش کیفیــت، و تعــداد نظــر از اخیــر، دهــه  کنونــی وضعیــت از جامعــی تصویــر گــزارش ایــن داشــته اند.  اهــداف بــا آن انطبــاق چگونگــی و  برزیــل  در  پلیمــر  آمــوزش   اهمیــت  و می گــذارد بحــث بــه را کشــور آن آموزشــی  مقطع هــای در پلیمــر آمــوزش منطقــه ای و  جغرافیایــي  ارائــه  آن کشــور  در را تکمیلــی تحصیــات و کارشناســی  در  پلیمــر  آمــوزش گســترش نحــوه بــه  همچنیــن  می دهــد.  مراکــز توســط مــواد مهندســی و شــیمی مهندســی برنامه هــای  بنگاه هــای اهمیــت و مي پــردازد برزیــل پژوهشــی آموزشــی  ســطح در پلیمــر پژوهــش و آمــوزش حمایــت در مالــی  پلیمــر انجمــن  و کلیــدي  مهــم نقــش و تکمیلــی تحصیــات مي کنــد
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش پليمر، برزيل

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
مدیر مسئول :مهرداد کوکبی
سردبیر :فاطمه گوهرپی
هیئت تحریریه :
شروین احمدی
فرامرز افشار طارمی
محمد حقیقت کیش
رامین خسروخاور
اعظم رحیمی
مهدی رزاقی کاشانی
فاطمه رفیع منزلت
احمد رمضانی
اکبر شجاعی
فرهنگ عباسی
مجید غیاث
محمد حسین نوید فامیلی
نادره گلشن ابراهیمی
حمیدرضا مقبلی
حمید میرزاده
ابراهیم واشقانی فراهانی
مهدی نکومنش حقیقی
شاپا :2538-3345
شاپا الکترونیکی : 2588-3933

نمایه شده