فهرست مقالات برحسب موضوع روش های پیشرفته شناسایی پلیمرها


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مروری برکاربردها، فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگرهای سه بعدی
   محمد  آزادی
   در این مقاله، مروری بر فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگر های سه بعدی، پرداخته شده است. در ادامه نیز، به کاربردهای این گونه مواد در قالب مهندسی مکانیک جامدات و شاخه های مرتبط با آن، اشاره شده است. در اولین گام، طراحی این گونه فراموا چکیده کامل
   در این مقاله، مروری بر فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگر های سه بعدی، پرداخته شده است. در ادامه نیز، به کاربردهای این گونه مواد در قالب مهندسی مکانیک جامدات و شاخه های مرتبط با آن، اشاره شده است. در اولین گام، طراحی این گونه فرامواد می تواند با استفاده از بهینه سازی توپولوژی به صورت نرم افزاری به همراه روش اجزای محدود انجام پذیرد. تابع هدف برای بهینه سازی ریاضی، معمولاً خواص غیرمعمول ماده همچون ضریب پواسون صفر یا منفی و ضریب انبساط حرارتی صفر یا منفی است. پس از تعیین شکل و هندسه پیچیده آن ها، به کمک روش های ساخت افزایشی و چاپگر های سه بعدی، فرامواد پلیمری، قابل ساخت هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - رئولوژي تعليقی هاي پليمري: آخرين دستاوردها
   زهرا دانش فر
   تعليقی‌هاي کلوئیدی در بیشتر فراورده های طبیعی مانند ژل ها، امولسیون ها، غذاها، سامانه‌های بیولوژیکی و صنعتي مانند پوشش ها مشاهده می شوند. ویژگی کلیدی در اين سامانه‌ها این است که سطح تماس بین ذرات و محیط تعليقی زیاد است و از اين‌رو پایداری و رئولوژی به طور قابل توجهی تحت چکیده کامل
   تعليقی‌هاي کلوئیدی در بیشتر فراورده های طبیعی مانند ژل ها، امولسیون ها، غذاها، سامانه‌های بیولوژیکی و صنعتي مانند پوشش ها مشاهده می شوند. ویژگی کلیدی در اين سامانه‌ها این است که سطح تماس بین ذرات و محیط تعليقی زیاد است و از اين‌رو پایداری و رئولوژی به طور قابل توجهی تحت تأثیر برهم کنش‌هاي بین ذرات قرار مي گیرد. درک و شناخت عوامل تأثيرگذار بر رئولوژی آن‌ها و کنترل رفتار جریان توسط اين عوامل براي دستيابي به فرمول‌بندی موفقیت آمیز و تنظيم خواص فرايندي اهميت زيادي دارد. با افزودن ذرات به مايع، گرانروی درنتیجه اختلال هیدرودینامیکی جریان افزايش مي يابد؛ به طوري‌که با نزديک شدن به مقدار بيشينه درصد حجمي، گرانروي واگرا مي شود و برهم کنش هاي بين ذرات می تواند باعث انحراف از رفتار نیوتنی شامل گرانروي وابسته به شدت برشي شود. بنابراين رفتار رئولوژيکي در اين‌گونه مواد بستگي به درصد حجمي، شکل، اندازه، توزیع اندازه و بار سطحی ذرات دارد. در اين مطالعه، ابتدا کلوئيدها و انواع برهم کنش‌هاي کلوئيدي و پايداري آن‌ها مرور مي شود. سپس اثر پارامترهاي مختلف ناشی از حضور ذرات روي رفتار رئولوژي تعليقی‌هاي کلوئيدي بررسي مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی راهکارهای ارتقای خواص رئولوژیکی و ضدرسوب غشاهای مورداستفاده در تصفیه‌ی آب
   امیر کرمی
   با افزایش سریع تقاضاها در مورد منابع آب شیرین، کمبود آب شیرین بیشتر از قبل احساس می شود؛ مسئله مهمی که در توسعه پایدارِ اقتصادی و اجتماعیِ بسیاری از کشورها تأثیرگذار است. تاکنون اُسمز معکوس (Reverse Osmosis) به‌عنوان یکی از اصلی ترین فناوری های تولید آب شیرین از آب های چکیده کامل
   با افزایش سریع تقاضاها در مورد منابع آب شیرین، کمبود آب شیرین بیشتر از قبل احساس می شود؛ مسئله مهمی که در توسعه پایدارِ اقتصادی و اجتماعیِ بسیاری از کشورها تأثیرگذار است. تاکنون اُسمز معکوس (Reverse Osmosis) به‌عنوان یکی از اصلی ترین فناوری های تولید آب شیرین از آب های شور و منابع فاضلاب به‌طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، چالش اصلی پیش روی استفاده‌ی گسترده از فناوری RO، بحث رسوب زایی است که منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه های بهره برداری می شود؛ بنابراین، تحقیقات بسیاری روی افزایش مقاومت غشای RO در برابر رسوب گذاری یا رسوب متمرکز شده ‌است. این مقاله مروری بر توسعه غشاهای ضدرسوب در سال های اخیر از جمله انتخاب مونومرهای شروع کننده ی جدید، بهبود فرایند پلیمری شدن سطحی، اصلاح سطحی غشای RO متداول توسط روش های فیزیکی و شیمیایی و هم‌چنین غشای RO ترکیبی آلی/معدنی را خواهد داشت. بررسی روند پیشرفت تحقیقات در این مطالعه ممکن است چشم اندازی برای توسعه غشاهای ضد رسوب RO فراهم کند و کاربرد فناوری غشاهای RO در تصفیه‌ی آب را نیز در آینده گسترش دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - رئولوژی تعلیق‌های کلوییدی غلیظ
   حميدرضا حيدري
   این مقاله به بیان مجموعه‌ای از روش‌های مختلف برای ارزیابی رئولوژی تعلیق‌های ذرات کلوییدی می‌پردازد و بین رفتار ماکروسکوپی ذره با برهم‌کنش میکروسکوپی بین ذره‌ای ارتباط برقرار می‌کند که شامل تنش تسلیم تعلیق و نیروهای DLVO مانند نیروهای واندروالس و دولایه‌ای الکتریکی است. چکیده کامل
   این مقاله به بیان مجموعه‌ای از روش‌های مختلف برای ارزیابی رئولوژی تعلیق‌های ذرات کلوییدی می‌پردازد و بین رفتار ماکروسکوپی ذره با برهم‌کنش میکروسکوپی بین ذره‌ای ارتباط برقرار می‌کند که شامل تنش تسلیم تعلیق و نیروهای DLVO مانند نیروهای واندروالس و دولایه‌ای الکتریکی است. همچنین درک درستی از پدیده‌های اساسی و وضعیت فعلی رئولوژی تعلیق کلوییدی فراهم و در مورد کاربرد، محدودیت‌ها و تغییرات آن برای انواع مختلف تعلیق‌های ذره‌ای غلیظ بحث می‌کند. این تعلیق‌های آبی از ذرات کلوییدی شامل پلیمرها و نانوکامپوزیت‌های آن حاوی ذرات اکسیدفلزی یا خاک رس تشکیل شده‌اند. تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده و دیدگاه‌های خاصی برای گسترش استفاده از رئولوژی تعلیق مورد بحث قرار گرفته ‌است و تحول سامانه‌‌های تعلیق ذرات ساده به سامانه‌‌های تعلیق ذرات ترکیبی که ارتباط بیشتری با نیازهای صنعت کنونی و آینده دارند، هدف‌گذاری شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - اندازه گیری بلورینگی پلیمرها توسط گرماسنج روبشی تفاضلی
   مینا علیزاده اقدم
   گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) به طور گسترده برای تعیین بلورینگی پلیمرهای نیمه بلورین به کار می رود. گرمای ذوب نمونه پلیمری معمولاً با اندازه گیری مساحت بین منحنی گرماگیر ذوب و خط پایه که به صورت دلخواه و خطی از ابتدا تا پایان منحنی ذوب ترسیم می شود، محاسبه می شود. خط پایه چکیده کامل
   گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) به طور گسترده برای تعیین بلورینگی پلیمرهای نیمه بلورین به کار می رود. گرمای ذوب نمونه پلیمری معمولاً با اندازه گیری مساحت بین منحنی گرماگیر ذوب و خط پایه که به صورت دلخواه و خطی از ابتدا تا پایان منحنی ذوب ترسیم می شود، محاسبه می شود. خط پایه ای که به این صورت تعیین می شود، مفهوم فیزیکی ندارد. خط پایه صحیح در واقع همان ظرفیت حرارتی نمونه نیمه بلورین است که هم با افزایش دما و هم با تغییر بلورینگی تغییر می کند و نمی تواند خطی باشد. لذا در اغلب موارد، نتایج بستگی زیادی به تخمین کاربر از خط پایه صحیح دارد. از مقایسه آنتالپی یا گرمای ذوب اندازه گیری شده با گرمای ذوب پلیمر کاملاً بلورین، درجه بلورینگی نمونه تعیین می شود. باید توجه کرد که آنتالپی، کمیتی وابسته به دما است. ذوب بخش های بلورین نمونه پلیمری در دماهایی متفاوت و پایین تر از دمای ذوب پلیمر کاملاً بلورین انجام می شود. به این ترتیب، مقایسه آنتالپی ذوب نمونه نیمه بلورین و کاملاً بلورین که در دماهای مختلفی تعیین شده اند، صحیح نیست. در این کار، نحوه تعیین یک خط پایه صحیح برای منحنی گرماگیر ذوب در نمودار حرارت دهی DSC و نیز تابعیت دمایی آنتالپی ذوب مورد بررسی قرار می گیرد که منجر به تعیین دقیق تر بلورینگی و تابعیت دمایی آن می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مروري بر روش هاي نيمه تجربي تعيين مشخصه برهم کنش فلوري- هاگينز در آميزه هاي پليمري
   زهرا خوبي آراني
   مشخصه برهم کنش فلوری-هاگینز (χ)، عاملی کليدي است که بر امتزاج پذيري و مورفولوژي اجزا در آميزه هاي پليمري و در نهايت بر خواص و کاربرد محصولات نهايي اثرگذار است. اندازه گيري قابل اعتماد اين مشخصه براي درک بنيادين و کاربردهاي عملي پليمرها و هم چنين براي تعيين ارتباط کمّي س چکیده کامل
   مشخصه برهم کنش فلوری-هاگینز (χ)، عاملی کليدي است که بر امتزاج پذيري و مورفولوژي اجزا در آميزه هاي پليمري و در نهايت بر خواص و کاربرد محصولات نهايي اثرگذار است. اندازه گيري قابل اعتماد اين مشخصه براي درک بنيادين و کاربردهاي عملي پليمرها و هم چنين براي تعيين ارتباط کمّي ساختار- عملکرد آن‌ها، ارزشمند است. از روش هاي متفاوتي براي ارزيابي اين مشخصه استفاده مي شود. در اين مطالعه، شش روش نیمه تجربی: اندازه‌گيري کاهش دماي ذوب، تورم تعادلی، زاويه تماس، نقاط جدایی فازی، فشار بخار و سوانگاری گاز معکوس مرور شدند. در این روش ها به ترتیب دمای ذوب تعادلی پلیمر خالص و آمیزه پلیمری، میزان تورم تعادلی پلیمر شبکه ای در حضور متورم کننده، انرژی سطحی اجزای تشکیل دهنده آمیزه پلیمری، ترکیب درصد تعادلی اجزاء در سامانه دوفازی، نسبت فشار جزئي حلال به فشار جزئي اشباع آن و حجم بازداری به صورت تجربی اندازه گیری شده و پس از انطباق معادله مناسب بر این داده ها، مشخصه برهم کنش محاسبه می  شود. در برخی از روش ها، مانند اندازه گیری زاویه تماس، فقط مشخصه برهم کنش مثبت در دمای آزمون قابل تعیین است. اما در برخی دیگر مانند اندازه گیری کاهش دمای ذوب، محدودیتی برای علامت مشخصه برهم کنش وجود ندارد. هم چنین، برخی از روش ها مانند تعیین نقاط جدایی فازی از قابلیت تعیین وابستگی مشخصه برهم کنش به کسر حجمی اجزا نیز برخوردارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مروري بر پوشش های آلی ضدخوردگی خطوط لوله مدفون انتقال نفت و گاز
   اميرحسين يزدان بخش
   با توجه به گستردگی جغرافیایی و آبوهوای گرموخشک جنوب ایران که بخش اعظم تأسیسات نفت و گاز کشور در آن قرار دارد، مسئله خوردگی خطوط لوله مدفون انتقال نفت و گاز در صنعت نفت ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. درحال حاضر استفاده از پوششهای آلی ضدخوردگی در کنار حفاظت کاتدی، موثر چکیده کامل
   با توجه به گستردگی جغرافیایی و آبوهوای گرموخشک جنوب ایران که بخش اعظم تأسیسات نفت و گاز کشور در آن قرار دارد، مسئله خوردگی خطوط لوله مدفون انتقال نفت و گاز در صنعت نفت ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. درحال حاضر استفاده از پوششهای آلی ضدخوردگی در کنار حفاظت کاتدی، موثرترین راه پیشگیری از خوردگی لوله های مدفون شناخته میشود. به این منظور، در این پژوهش ویژگی ها، قابلیت ها و عملکرد پوشش های اپوکسی، پلی ا ظلفینی، پلی یورتان و پلی اوره بررسی و مقایسه شده است. همچنین با توجه به نقش مهم تولید داخلی در صنعت نفت و گاز ایران، پوششهای شناختهشده و تجاری موجود داخلی معرفی گشته و بر لزوم توجه مضاعف به این عرصه و رسیدن به فناوریهای روز جهان تأکید گشته است. با توجه به اهمیت صنعت نفت وگاز در ایران، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تولید داخلی پوشش‌های اپوکسی، پلیالفینی چندلایه و پلی یورتان صورت گرفته است. پوشش‌های پلیاوره، به نوعی نسل جدید پوشش‌های پلی یورتان هستند که مزایای رقابتی منحصربه فردی را ارائه داده که لزوم توجه ویژه به تولید داخلی آن را موکد می‌سازد. پرونده مقاله