• فهرست مقالات زهرا دانش فر

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رئولوژي تعليقی هاي پليمري: آخرين دستاوردها
    زهرا دانش فر
    تعليقی‌هاي کلوئیدی در بیشتر فراورده های طبیعی مانند ژل ها، امولسیون ها، غذاها، سامانه‌های بیولوژیکی و صنعتي مانند پوشش ها مشاهده می شوند. ویژگی کلیدی در اين سامانه‌ها این است که سطح تماس بین ذرات و محیط تعليقی زیاد است و از اين‌رو پایداری و رئولوژی به طور قابل توجهی تحت چکیده کامل
    تعليقی‌هاي کلوئیدی در بیشتر فراورده های طبیعی مانند ژل ها، امولسیون ها، غذاها، سامانه‌های بیولوژیکی و صنعتي مانند پوشش ها مشاهده می شوند. ویژگی کلیدی در اين سامانه‌ها این است که سطح تماس بین ذرات و محیط تعليقی زیاد است و از اين‌رو پایداری و رئولوژی به طور قابل توجهی تحت تأثیر برهم کنش‌هاي بین ذرات قرار مي گیرد. درک و شناخت عوامل تأثيرگذار بر رئولوژی آن‌ها و کنترل رفتار جریان توسط اين عوامل براي دستيابي به فرمول‌بندی موفقیت آمیز و تنظيم خواص فرايندي اهميت زيادي دارد. با افزودن ذرات به مايع، گرانروی درنتیجه اختلال هیدرودینامیکی جریان افزايش مي يابد؛ به طوري‌که با نزديک شدن به مقدار بيشينه درصد حجمي، گرانروي واگرا مي شود و برهم کنش هاي بين ذرات می تواند باعث انحراف از رفتار نیوتنی شامل گرانروي وابسته به شدت برشي شود. بنابراين رفتار رئولوژيکي در اين‌گونه مواد بستگي به درصد حجمي، شکل، اندازه، توزیع اندازه و بار سطحی ذرات دارد. در اين مطالعه، ابتدا کلوئيدها و انواع برهم کنش‌هاي کلوئيدي و پايداري آن‌ها مرور مي شود. سپس اثر پارامترهاي مختلف ناشی از حضور ذرات روي رفتار رئولوژي تعليقی‌هاي کلوئيدي بررسي مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - غشاهای درون پلیمری برای استخراج فلزات خاکی نادر
    زهرا دانش فر
    تقاضا برای عناصر نادر خاکی به‌دلیل کاربردهای بالقوه صنعتی در کاتالیزورها، آهنرباها، آلیاژهای باتری، سرامیک به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، خواص شیمیایی و فیزیکی مشابه این عناصر باعث شده که جداسازی آن‌ها دشوار باشد و پیشرفت در فرایند جداسازی این عناصر م چکیده کامل
    تقاضا برای عناصر نادر خاکی به‌دلیل کاربردهای بالقوه صنعتی در کاتالیزورها، آهنرباها، آلیاژهای باتری، سرامیک به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، خواص شیمیایی و فیزیکی مشابه این عناصر باعث شده که جداسازی آن‌ها دشوار باشد و پیشرفت در فرایند جداسازی این عناصر مزایای جهانی زیادی به همراه خواهد داشت. در میان روش‌های بهبودیافته، روش غشا به‌عنوان روشی پایدار با عملکرد آسان در جداسازی مورد توجه زیادی قرار گرفته است و غشاهای متعددی برای جداسازی طراحی شده‌اند. غشاهای درون‌پلیمری نسل جدید غشای غیر مایع است که با روش ساده ریخته‌گری محلولی حاوی فازهای مایع (استخراج‌کننده، نرم‌کننده/ اصلاح‌کننده) و پلیمرهای پایه ساخته می‌شود. غشاهای درون‌پلیمری به‌دلیل امکان استخراج و دفع هم‌زمان، گزینش‌پذیری بالا، پایداری عالی، کاربرد ساده، هزینه نسبتاً کم و مصرف انرژی کم، مزایای زیادی دارند. بنابراین در این مطالعه مروری بر غشاهای درون‌پلیمری گزارش‌شده در مطالعات تا به امروز ارائه می‌شود و عملکرد، نفوذپذیری و پایداری غشا با توجه به پلیمر پایه، استخراج‌کننده، نرم‌کننده و اصلاح‌کننده‌های مورد استفاده بررسی می‌شود. پرونده مقاله