• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی رهایش دارو از هیدروژل
    امروزه پیشرفت‌های فراوانی در ارتباط با فن آوری‌های انتقال و رهایش کنترل‌شده دارو صورت گرفته است. جهت تامین نیازهای روز افزون در زمینه‌های دارویی و پزشکی، حامل های نوین رهایش دارو بر پایه پلیمر، طراحی و ساخته شده است. هدف از این مقاله ارائه یک دید کلی از اصول بنیادی و رو چکیده کامل
    امروزه پیشرفت‌های فراوانی در ارتباط با فن آوری‌های انتقال و رهایش کنترل‌شده دارو صورت گرفته است. جهت تامین نیازهای روز افزون در زمینه‌های دارویی و پزشکی، حامل های نوین رهایش دارو بر پایه پلیمر، طراحی و ساخته شده است. هدف از این مقاله ارائه یک دید کلی از اصول بنیادی و روش‌های مدل‌سازی رهایش دارو از سامانه‌های هیدروژلی می‌باشد. مدل سازی ریاضی با شناسایی پارامترهای کلیدی و مکانیزم های مولکولی رهایش، نقش مهمی در تسهیل طراحی سامانه‌های دارورسانی، ایفا می کند. در این مقاله، ابتدا نقش برجسته هیدروژل‌ها در رهایش کنترل‌شده، مکانیزم رهایش مولکولی و معیارهای طراحی هیدروژل برای کاربردهای رهایش کنترل‌شده، پرداخته می شود. سپس چندین مکانیزم برای توصیف رهایش مولکولی از سیستم‌های پلیمری هیدروژل از جمله رهایش کنترل‌شده با نفوذ، تورم و رهایش کنترل‌شده شیمیایی توضیح داده شده است. همچنین، هندسه دستگاه، مفروضات و محدودیت‌ها و معادلات بدست آمده برای هرکدام از سامانه ها آورده شده است. بخش پایانی بر سامانه‌های در حال ظهور انتقال هیدروژلی و چالش‌های مرتبط با مدل‌سازی این سامانه‌ها متمرکز شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اثر نانو ساختارهای کربنی بر خواص حرارتی و پایداری شکلی سامانه های تغییر فازی
    جلوگیری از هدر رفت انرژی، یکی از روش های افزایش راندمان سامانه های حرارتی است. در سال های اخیر مواد تغییر فازی به عنوان یکی از راهکارهای حفظ و ذخیره انرژی مطرح شده است. در این بین، مواد تغییر فازی جامد-مایع به دلیل قابلیت طراحی متنوع و خواص حرارتی مناسب، مورد توجه قرار چکیده کامل
    جلوگیری از هدر رفت انرژی، یکی از روش های افزایش راندمان سامانه های حرارتی است. در سال های اخیر مواد تغییر فازی به عنوان یکی از راهکارهای حفظ و ذخیره انرژی مطرح شده است. در این بین، مواد تغییر فازی جامد-مایع به دلیل قابلیت طراحی متنوع و خواص حرارتی مناسب، مورد توجه قرار گرفته اند. مهمترین چالش در این مواد، نشت مذاب در هنگام تغییر فاز و هدایت حرارتی پایین سامانه است. برای رفع این مشکل، ساختارهای کربنی به مواد تغییر فازی افزوده می شوند تا نشت و هدایت حرارتی مواد تغییر فازی را بهبود بخشند. حضور ساختارهای کربنی موجب کاهش سهم ماده تغییر فازی، تغییرات بلورینگی و افت آنتالپی سامانه می شود. باتوجه به نوع ساختار و ترکیب درصد آن، میزان این تغییرات متفاوت خواهد بود. به همین دلیل مهمترین چالش در این سامانه ها، دستیابی به بیشترین آنتالپی در کمترین نشتی و کاهش پدیده فوق سرد است. بر اساس پژوهش های اخیر در این حوزه می توان گفت نانوساختارهای کربنی صفحه ای، خصوصا گرافن اکساید، توانسته اند سامانه تغییر فازی را در کمترین ترکیب درصد به پایداری شکلی برسانند. همچنین این نانوصفحات در فرآیند جامد شدن مذاب مواد تغییر فازی، به عنوان هسته اولیه برای بلورینگی هتروژن عمل کرده و درصد بلورینگی و به تبع آن آنتالپی مذاب را افزایش می دهند. از طرفی، وجود هسته های هتروژن باعث افزایش سرعت بلورگذاری در تغییر فاز مایع به جامد شده و پدیده فوق سرد را کاهش می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - آشنایی با فوم های ترکیبی و خواص آن ها
    فوم های ترکیبی موادی مهندسی هستند که از یک فاز ماتریس و یک فاز تقویت کننده یعنی میکروبالن تشکیل شده اند. با توجه به خواص بسیار مطلوب این مواد از قبیل سبکی، استحکام فشاری بالا، جذب آب پایین، ثابت دی الکتریک پایین و ... فوم های ترکیبی کاربردهای روز افزونی در صنایع مختلف چکیده کامل
    فوم های ترکیبی موادی مهندسی هستند که از یک فاز ماتریس و یک فاز تقویت کننده یعنی میکروبالن تشکیل شده اند. با توجه به خواص بسیار مطلوب این مواد از قبیل سبکی، استحکام فشاری بالا، جذب آب پایین، ثابت دی الکتریک پایین و ... فوم های ترکیبی کاربردهای روز افزونی در صنایع مختلف به ویژه حمل و نقل و هوافضا، یافته اند. خواص این مواد به وسیله جنس میکروبالن ها و رزین تشکیل دهنده ماتریس تنظیم می گردد. همچنین در سال های اخیر انواع جدیدی از این فوم ها با نام فوم های ترکیبی درجه بندی شده براساس عملکرد و نیز فوم های ترکیبی بر پایه مواد سیمانی معرفی شده اند. با توجه به اهمیت کاربردی این مواد درصنعت، تحقیقات گسترده ای در جهت بهبود خواص مختلف آن ها از قبیل خواص مکانیکی، دینامیکی-مکانیکی، حرارتی و الکتریکی آن ها و نیز بررسی های مورفولوژیکی فراوان بر روی آن ها انجام شده است. در این پژوهش ها تلاش شده است تا با تغییر ضخامت و جنس میکروبالن ها، بهبود سطح مشترک ماتریس و میکروبالن و همچنین استفاده از افزودنی های گوناگون نظیر نانو ساختارها و... به ماتریس خواصی متناسب با کاربردهای روز افزون این مواد ایجاد گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مروری بر تهیه، خواص و کاربردها ی پلی اوره ها
    اگر چه شيمي و فناوری پلي اوره ها در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده است، اما شيمي اوره به صدها سال پيش برمي گردد. اوره اولين بار توسط وهلر در سال 1829 سنتز شد. از نظر ساختاري اوره همانند دي آميدي است كه از كربنيك اسيد مشتق شده است. مطالعه اوليه بر روي پلي اوره ها توسط چکیده کامل
    اگر چه شيمي و فناوری پلي اوره ها در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده است، اما شيمي اوره به صدها سال پيش برمي گردد. اوره اولين بار توسط وهلر در سال 1829 سنتز شد. از نظر ساختاري اوره همانند دي آميدي است كه از كربنيك اسيد مشتق شده است. مطالعه اوليه بر روي پلي اوره ها توسط باير انجام شد. پلی اوره ها دسته ای از الاستومرها هستند که امروزه کاربرد وسیعی در صنعت پیدا کرده اند. در سال 2014 مصرف جهانی پل یاوره در حدود 45000 تن بود که بیش از 70 % آن در زمینه پوشش ها و موارد مشابه و حدود 25 % آن در حوزه تولید تجهیزات بود. این پلیمرها عموماً از واکنش د یایزوسیانا ت ها با دی آمین ها از طریق سازوکار پلیمری شدن رشد مرحله ای تهیه می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان شناساگر مواد منفجره
    قالب گیری مولکولی تکنیکی است که به ‌موجب آن می توان در پلیمرهای مصنوعی سایت های شناسایی گزینشی ایجاد کرد. پلیمرهای قالب مولکولی به علت توانایی در تشخیص مولکولی دقیق، کاربرد در زمینههای مختلف علوم از جمله جداسازی فاز جامد، کروماتوگرافی و حسگرهای شیمیایی مورد توجه قرارگرف چکیده کامل
    قالب گیری مولکولی تکنیکی است که به ‌موجب آن می توان در پلیمرهای مصنوعی سایت های شناسایی گزینشی ایجاد کرد. پلیمرهای قالب مولکولی به علت توانایی در تشخیص مولکولی دقیق، کاربرد در زمینههای مختلف علوم از جمله جداسازی فاز جامد، کروماتوگرافی و حسگرهای شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. حسگر شیمیایی ابزاری برای تبدیل اطلاعات شیمیایی، اعم از غلظت یک جزء نمونه خاص یا کل اجزاء موجود، به سیگنال مفید تحلیلی است. در این پژوهش به کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان حسگر شیمیایی که ماده شیمیایی مورد نظر مواد منفجره است، پرداخته شده است. این حسگرها می توانند بر پایه میکروبالانس کریستال کوارتز، رامان یا نانو ساختارها جهت تبدیل اطلاعات شیمیایی به سیگنال، باشد. مطالعات انجام شده روی 35 مقاله در این تحقیق نشان داد بیشترین مونومر عاملی مورد استفاده در پلیمرهای قالب مولکولی متاکریلیک (MAA) اسید بوده است که با استفاده از عامل شبکه‌ای کننده اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA) جهت شناسایی ترکیبات نیتروآرماتیکی نظیر تری‌نیتروتولوئن (TNT) بکار رفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - دندریمرها و پلیمرهای دندریتیک
    دندریمرها درشت مولکول هایی سه بعدی، پرشاخه و تک وزن هستند که ساختاری متشکل از هسته، واحدهای تکرار شونده و گروه های انتهایی دارند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دندریمرها باعث توسعه کاربرد آنها در زمینه های مختلف علمی به عنوان کاتالیزور، سامانه های حامل و نانومواد شده است. چکیده کامل
    دندریمرها درشت مولکول هایی سه بعدی، پرشاخه و تک وزن هستند که ساختاری متشکل از هسته، واحدهای تکرار شونده و گروه های انتهایی دارند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دندریمرها باعث توسعه کاربرد آنها در زمینه های مختلف علمی به عنوان کاتالیزور، سامانه های حامل و نانومواد شده است. دو روش همگرا و واگرا برای سنتز دندریمرها به کار می روند. اخیرا روش های جدیدی برای سنتز دندریمرها توسعه یافته است. کوپلیمرهای خطی دندریتیک ساختارهایی هیبریدی هستند که شامل دو ساختار درشت مولکول مختلف در کنار هم هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - پوشش های مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانه های خودترمیم شونده
    استفاده از پوشش های پلیمری، یکی از روش های حفاظت فلزات در برابر خوردگی است. خوردگی در فلزات به عنوان فرایندی مخرّب باعث ایجاد خسارات اقتصادی قابل توجهی می شود. هزینه ی سالانه ناشي از پديده خوردگی در جهان بالغ بر 300 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. تنش های اعمال شد چکیده کامل
    استفاده از پوشش های پلیمری، یکی از روش های حفاظت فلزات در برابر خوردگی است. خوردگی در فلزات به عنوان فرایندی مخرّب باعث ایجاد خسارات اقتصادی قابل توجهی می شود. هزینه ی سالانه ناشي از پديده خوردگی در جهان بالغ بر 300 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. تنش های اعمال شده بر پوشش منجر به ریز و درشت در آن می شود که موجب نفوذ بیشتر رطوبت (Crack) بروز ترک های فلز با پوشش شده، منجر به خوردگی، افت (Interface) و اکسیژن در سطح مشترک چسبندگی و در نهایت جدا شدن پوشش از سطح فلز می شود. معمولاً قطعات آسیب (Gluing) چسباندن ،(Welding) دیده از طریق روش های مرسومی مانند جوشکاری ترمیم می شوند. اين روش ها براي ترمیم پوشش هاي (Patching) یا وصله زدن سطح، كاربردي نیستند. استفاده از سامانه خودترمیمی، روش جدیدی برای ترمیم ناحیه آسیب دیده در پوشش است.خودترمیمی به معنای توانایی مواد و تر یکبات در ترمیم آسیب دیدگی خود با کمترین مداخله عوامل خارجی است. در این مقاله به معرفی سامانه های خودترمیم شونده، نظریه های مربوط، نكات كليدي در انتخاب آن ها و آخرين دستاوردها در این زمینه پرداخته می شود. پرونده مقاله