• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کاربرد نانوفناوري در بسته بندي هاي نوين زیست پلیمری
    امروزه بسته بندي مواد غذايي بخش مهمي از صنعت جهاني غذا را به خود اختصاص داده است که اهميت آن در دنيا به دليل افزايش تقاضاي مصرف کنندگان براي دستيابي به غذاي ايمن، اهميت مدت ماندگاري مواد غذايي بسته بندي شده، کاهش هزينه ها، مسائل زيست محيطي و رفاه بيشتر مصرف کنندگان، روز چکیده کامل
    امروزه بسته بندي مواد غذايي بخش مهمي از صنعت جهاني غذا را به خود اختصاص داده است که اهميت آن در دنيا به دليل افزايش تقاضاي مصرف کنندگان براي دستيابي به غذاي ايمن، اهميت مدت ماندگاري مواد غذايي بسته بندي شده، کاهش هزينه ها، مسائل زيست محيطي و رفاه بيشتر مصرف کنندگان، روز به روز در حال افزايش است. دردهه هاي اخير، به علت افزايش کاربرد فناوري نانو، پيشرفت هاي جهاني درصنعت توليدي به وجود آمده است. فناوری نانو طراحان را قادر می سازد تا ساختار عناصر بسته بندی را در مقیاس مولکولی تغییر دهند و ویژگی های آن را بهبود بخشند. صنعت غذايي از بسته بندي هاي اوليه به بسته بندي هاي نوين و هوشمند تغيير يافتند تا جواب گوي روند جهاني، پيشرفت هاي فناوري و نيازهاي مشتري باشند. تحقيقات فعال درصنايع غذايي و ديگر زمينه هاي علمي براي توسعه بسته بندي هاي نوين شامل بسته بندي هوشمند و فعال موادغذايي، بسته بندي موثرتر و مناسب تر با مشکلات زيست محيطي کمتر، انجام شده است. مهم ترين مزيت استفاده از آن ها،کاهش هدررفت موادغذايي به دليل افزايش عمر مفيد آن هاست. در اين تحقيق برخي از ويژگي هاي بسته بندي های پلیمری نوين موادغذايي و جنبه هاي زيست محيطی آن ها مطرح شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - روش های تهیه داربست های پلیمری وکامپوزیتی درمهندسی بافت
    امروزه، ساخت وتهیه داربست های زیست سازگار و زیست تخریب پذیر برای جایگزینی و بهبود بافت های آسیب دیده به کمک مهندسی بافت، توجه محققان را به خود جلب کرده است.مواد زیستی ایده آل برای داربست های مهندسی بافتباید خواص سطحی مناسب،حداقل تطابق مکانیکی با بافت آسیب دیده،حمایتفرا چکیده کامل
    امروزه، ساخت وتهیه داربست های زیست سازگار و زیست تخریب پذیر برای جایگزینی و بهبود بافت های آسیب دیده به کمک مهندسی بافت، توجه محققان را به خود جلب کرده است.مواد زیستی ایده آل برای داربست های مهندسی بافتباید خواص سطحی مناسب،حداقل تطابق مکانیکی با بافت آسیب دیده،حمایتفرایندهای سلولی وتوانایی رگ زایی را داشته باشند.داربست ها با توجه به زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری مناسبوسطح تخلخل بالا،باید شرایط مطلوبی برای جایگزینی بافت آسیب دیده فراهم کنند.روش های متفاوتی برای ساخت داربست ها با اهداف مهندسی بافت وجود دارد.از مهم ترین اینفرایندها می توان به روش خودتجمعی، جدایش فازی، اسفنج گاز/فروشویی ذره ای، امولسيون انجماد-خشک کردن، اتصال رشته ای،الکتروریسیو... اشاره کرد. از میان روش های ذکر شده الکتروریسی توجه بیشتریرا به خود اختصاص داده است.روش الکتروریسی به دلیل راه اندازی آسان،مقرون به صرفه بودن، سطح مخصوص بالا، انتخابموادمتنوع، کنترل قطر الیاف، امکان صنعتی سازی و تشابه الیاف به ماتریس خارج سلولی نسبت به سایر روش ها برتری دارد. روشهای دیگرمحدودیت هایی شامل زمان بر بودن،غیرقابل کنترل بودن آرایش الیاف وعدم امکان صنعتی سازی را دارند. هدف از این پژوهش، مطالعه مروری بر روش های تهیه داربست های پلیمری وکامپوزیتی برای ترمیم بافت آسیب دیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اثر نانوذرات بر ساختار بلوری و خواص پیزوالکتریک پلی وینیلیدن فلورید
    پلی وينيليدن فلورید از پليمرهای هوشمند پاسخگو به ميدان الکتريکی و با خواص مناسب پيزوالکتريک است که کاربرد وسيعی در ساخت محرک‌های پيزوالکتريک (Piezoelectric Actuators) دارد. کارايی محرک‌ها مستقيماً به نوع ساختار بلوری پلی وينيليدن فلورید وابسته است. استفاده از نانوذرات ع چکیده کامل
    پلی وينيليدن فلورید از پليمرهای هوشمند پاسخگو به ميدان الکتريکی و با خواص مناسب پيزوالکتريک است که کاربرد وسيعی در ساخت محرک‌های پيزوالکتريک (Piezoelectric Actuators) دارد. کارايی محرک‌ها مستقيماً به نوع ساختار بلوری پلی وينيليدن فلورید وابسته است. استفاده از نانوذرات علاوه بر آثار تقويت کنندگی سامانه نانو کامپوزيتی، با تغييراتی که در ساختار بلوری پليمر ايجاد می‌کند بر کارايی پيزوالکتريک سامانه اثر می‌گذارد. مقاله حاضر به بررسی اين موضوع در کارهای پژوهشی انجام شده می‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مروری بر ژل‌ریسی الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین
    با توجه به پیشرفت روزافزون در زمینه تولید الیاف با کارایی بالا، در این مقاله مروری سعی بر معرفی و واکاوی تولید الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین و همچنین بررسی خواص و ویژگی‌های آن شده است. الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین، الیافی هستند که وزن مولکولیشان ب چکیده کامل
    با توجه به پیشرفت روزافزون در زمینه تولید الیاف با کارایی بالا، در این مقاله مروری سعی بر معرفی و واکاوی تولید الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین و همچنین بررسی خواص و ویژگی‌های آن شده است. الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین، الیافی هستند که وزن مولکولیشان بین 3 تا 6 میلیون است و به علت خواص مکانیکی منحصر به فردشان، در صنایع نظامی (زره‌های شخصی و وسایل نقلیه ضدگلوله)، دریایی، ماشین‌آلات، دستکش‌های ضدبرش، تجهیزات کوه نوردی، نخ ماهی گیری، طناب‌های چتر ورزشی، پاراگلاید ر، کشتی و ... کاربرد ویژه‌ای دارند. در این تحقیق روش‌های مختلف تولید این الیاف ارائه شده و روش صنعتی ژل‌ریسی همراه با کشش داغ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. با توجه به ویژگی‌ها و خواص الیاف تولیدی از جمله خواص مکانیکی (استحکام کششی، مدول و ازدیاد طول و ...) و خواص حرارتی، به بررسی تأثیر مؤلفه های مختلف مواد و فرایند بر تولید هرچه بهتر این الیاف پرداخته شده است. در انتها، به استفاده از فناوری‌های نوین در تولید الیاف پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین توجه و به اختصار قابلیت‌های مختلف این حوزه معرفی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مروری بر کاربرد گرافن و مشتقات آن در سامانه های نوین دارورسانی
    بهبود کیفیت و کمیت دارودرمانی، مستلزم تلاش برای ابداع داروهای جدید یا ساخت ابزارهایی با توانایی دارورسانی کنترل شده است. اخیراً گرافن و مشتقات آن به دلیل خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی- شیمیایی و نوری از قبیل مساحت سطح بالا، گروه های فعال قابل تغییر، زیست سازگاری و اثر حرا چکیده کامل
    بهبود کیفیت و کمیت دارودرمانی، مستلزم تلاش برای ابداع داروهای جدید یا ساخت ابزارهایی با توانایی دارورسانی کنترل شده است. اخیراً گرافن و مشتقات آن به دلیل خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی- شیمیایی و نوری از قبیل مساحت سطح بالا، گروه های فعال قابل تغییر، زیست سازگاری و اثر حرارتی- نوری، به عنوان حامل های دارو مورد توجه قرار گرفته اند. گرافن، اکسیدگرافن و نوع کاهش یافته آن، نقاط كوانتومی گرافن و کامپوزیت های گرافن به عنوان گزینه های امیدبخش برای رهایش کنترل شده داروهای مختلف از قبیل داروهاي ضدسرطان، داروهاي با انحلال‌پذيری كم، آنتي‌بيوتيك ها، آنتي‌بادي‌ها، پپتيدها و ژن‌ها معرفی شده اند. در این مقاله برخی از پیشرفت های اخیر در مورد کاربرد گرافن و مشتقات آن در سامانه های دارورسانی نوین بررسی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - پلیمرهای حافظه شکلی خودترمیم شونده
    پليمرهای حافظه شکلیدر اثر تحريک حرارتی،توانایی«به خاطرآوری» شکل دائمی خود را دارندو تحت برنامه ای معين می توانند در هر شکل موقتی تثبیت شوند.پلیمرهایخودترمیم شوندهتوانایی ترمیم آسیب و بازگرداندن عوامل یا کارایی از دست رفته یا تضعیف شده را به صورت درونی و بیرونیدارند. چال چکیده کامل
    پليمرهای حافظه شکلیدر اثر تحريک حرارتی،توانایی«به خاطرآوری» شکل دائمی خود را دارندو تحت برنامه ای معين می توانند در هر شکل موقتی تثبیت شوند.پلیمرهایخودترمیم شوندهتوانایی ترمیم آسیب و بازگرداندن عوامل یا کارایی از دست رفته یا تضعیف شده را به صورت درونی و بیرونیدارند. چالش اصلی در سامانه هایخودترمیم شونده حذف دخالت انسان در فرایند ترمیم برای برقراری تماس در قطعات آسیب دیده است. به همین دلیل امروزه از اثر حافظه شکلی در سامانه های خودترمیم شونده استفاده می شود. استفاده از این اثر، سبب بسته شدن ترک و ترمیم آن می شود و کاهش عوامل ترمیم و تسریع و بهبود ترمیم شوندگی را نتيجه می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آموزش پليمر در برزيل
    چنــد طــي پلیمــر آمــوزش بــا مرتبــط برزیلــی علمــی مراکــز  چشــمگیری افزایــش کیفیــت، و تعــداد نظــر از اخیــر، دهــه  کنونــی وضعیــت از جامعــی تصویــر گــزارش ایــن داشــته اند.  اهــداف بــا آن انطبــاق چگونگــی و  برزیــل  در  پلیمــر  آمــوزش   اهمیــت  و  چکیده کامل
    چنــد طــي پلیمــر آمــوزش بــا مرتبــط برزیلــی علمــی مراکــز  چشــمگیری افزایــش کیفیــت، و تعــداد نظــر از اخیــر، دهــه  کنونــی وضعیــت از جامعــی تصویــر گــزارش ایــن داشــته اند.  اهــداف بــا آن انطبــاق چگونگــی و  برزیــل  در  پلیمــر  آمــوزش   اهمیــت  و می گــذارد بحــث بــه را کشــور آن آموزشــی  مقطع هــای در پلیمــر آمــوزش منطقــه ای و  جغرافیایــي  ارائــه  آن کشــور  در را تکمیلــی تحصیــات و کارشناســی  در  پلیمــر  آمــوزش گســترش نحــوه بــه  همچنیــن  می دهــد.  مراکــز توســط مــواد مهندســی و شــیمی مهندســی برنامه هــای  بنگاه هــای اهمیــت و مي پــردازد برزیــل پژوهشــی آموزشــی  ســطح در پلیمــر پژوهــش و آمــوزش حمایــت در مالــی  پلیمــر انجمــن  و کلیــدي  مهــم نقــش و تکمیلــی تحصیــات مي کنــد پرونده مقاله