فهرست مقالات برحسب موضوع زیست پلاستیک ها و پلیمرهای تجديد پذیر


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مروری بر پلی یورتان های پایه آبی
   هنگامه  هنرکار
   پلي يورتان هاي پايه آبي از لحاظ علمي، تجاري و صنعتي مورد توجه هستند. امروزه کاربرد حلال های آلی به دليل اشتعال پذیری و همچنین حساسيت بستر نسبت به آن ها، محدود شده است. به دلیل قيمت زياد حلال هاي آلي از طرفی و يكفيتد بسيار خوب پلي يورتا نهاي پايه آبي از سوی دیگر و همچنین چکیده کامل
   پلي يورتان هاي پايه آبي از لحاظ علمي، تجاري و صنعتي مورد توجه هستند. امروزه کاربرد حلال های آلی به دليل اشتعال پذیری و همچنین حساسيت بستر نسبت به آن ها، محدود شده است. به دلیل قيمت زياد حلال هاي آلي از طرفی و يكفيتد بسيار خوب پلي يورتا نهاي پايه آبي از سوی دیگر و همچنین با توجه به ملاحظات زيست محيطي دركاهش نشر حلال به اتمسفر، پلي يورتان هاي پايه آبي، جایگزین مناسبی برای حلال های آلی هستند. پلي يورتان هاي پايه آبي شامل مقدار بسيار اندك يا عاری از حلال، غيرسمي و غيرقابل اشتعالند و قابليت كاربرد در چسب و روكش ها را دارند و در دماي محيط تشكیل فيلم مي دهند. به علاوه، چسبندگي عالي به سطوح مختلف از جمله شيشه و الياف پليمري، انعطاف پذيري، خواص رئولوژيکی مطلوب و گرانروي كم در وزن مولكولي زياد از ديگر ویژگی های آن ها است. در این مقاله، روش های سنتزپلی یورتان های پایه آبی مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مروری بر فنون میکرو استخراج مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی
   میلاد غنی
   مرحله آماده سازی نمونه به علت عدم ایجاد گزینش‌پذیری مطلوب، همچنان عامل محدودکننده فرایندهای تجزیه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، به منظور بهبود گزینش‌پذیری روش‌های آماده سازی نمونه، پلیمرهای قالب مولکولی، سنتز و ارائه شدند. این ترکیبات، توانایی انجام استخراج گزین چکیده کامل
   مرحله آماده سازی نمونه به علت عدم ایجاد گزینش‌پذیری مطلوب، همچنان عامل محدودکننده فرایندهای تجزیه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، به منظور بهبود گزینش‌پذیری روش‌های آماده سازی نمونه، پلیمرهای قالب مولکولی، سنتز و ارائه شدند. این ترکیبات، توانایی انجام استخراج گزینش پذیر را دارند. پلیمرهای قالب-مولکولی(MIPs)، پلیمرهای بسیار پایدار و با قابلیت تشخیص مولکول خاص هستند که برای سنتز این پلیمرها، از الگو (قالب)، در طول فرایند سنتز، استفاده می‌شود. از آنجایی که پلیمرهای قالب مولکولی دارای گزینش‌پذیری مناسب در فرایند آماده‌سازی نمونه هستند، بنابراین، از آن‌ها به عنوان جاذب مناسب در فرایند استخراج فاز جامد استفاده می‌شود. این روش، تحت عنوان «استخراج فاز جامد قالب مولکولی» شناخته می‌شود. علاوه بر این، ترکیب پلیمرهای قالب مولکولی با سایر فنون ریزاستخراج، از جمله ریزاستخراج فاز جامد، استخراج با میله همزن یا ریزاستخراج فاز مایع، راهبردی جدید برای تحقق الزامات آماده سازی نمونه، ارائه می‌دهد. بر این اساس، رویکردهای مختلف توسعه فنون میکرو استخراج مبتنی بر MIP در سال‌های اخیر در این مقاله مرور شده است. مزایا و معایب هر یک از روش‌ها و همچنین، روند مورد انتظار در آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - استفاده از ترکیبات هالوکربنی در ساخت کاتالیزور زیگلرناتا بر پایه منیزیم اتوکسید (مروری بر مطالعات)
   حسین  بازگیر
   کاتالیزورهاي موجود در واحدهاي تولید پلـی اتـیلن سـنگین معمولاً از نسل‌های دوم و سـوم کاتالیزورهاي زیگلرناتا است. فعالیت این دسته از کاتالیزورها پایین بوده و بـراي تولیـد ‌میزان مشخصی از پلی‌اتیلن سنگین، کاتالیزور بیشتري در مقایسه با نسل‌هاي جدیدتر این کاتالیزورها مورد ن چکیده کامل
   کاتالیزورهاي موجود در واحدهاي تولید پلـی اتـیلن سـنگین معمولاً از نسل‌های دوم و سـوم کاتالیزورهاي زیگلرناتا است. فعالیت این دسته از کاتالیزورها پایین بوده و بـراي تولیـد ‌میزان مشخصی از پلی‌اتیلن سنگین، کاتالیزور بیشتري در مقایسه با نسل‌هاي جدیدتر این کاتالیزورها مورد نیاز است. با توجه به اینکه این کاتالیزورها قیمت نسبتاً بالایی دارند، بهره‌وری تولید را پـایین می‌آورند. فعالیت کاتالیزورهای زیگلرناتا ازجمله مسائل پراهمیت در فرایند پلیمری شدن پلی الفین ها است که تحت تأثیر شرایط پلیمری شدن و ترکیب درصد کاتالیزور است. در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران به استفاده از ترکیبات مختلف برای بهبود عملکرد کاتالیزورها جلب شده است. در این میان ترکیبات هالوکربنی به‌عنوان افزایش‌دهنده‌ فعالیت کاتالیزور موردتوجه قرارگرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ترکیبات علاوه بر فعالیت کاتالیزور بر خواص محصول پلی الفینی ازجمله جرم مولکولی، توزیع اندازه ذرات، چگالی توده، میزان پودر ریز (کمتر از 63 میکرون) و واکس تولیدی در فرایند، تأثیرگذار هستند. ترکیبات هالوکربنی می‌توانند هم به‌عنوان جزئی از ترکیب درصد کاتالیزور و هم در فرایند پلیمری شدن مورد استفاده قرار گیرند. این ترکیبات با تأثیر بر ترکیب درصد کمک کاتالیزور سبب بیشتر شدن گروه‌های فعال در کمک کاتالیزور و در نتیجه سبب افزایش فعالیت کاتالیزور می شوند. درواقع، افزایش فعالیت کاتالیزور به دلیل بیشتر شدن مواضع فعال در دسترس یا فعال کردن مراکزی که به هر دلیلی در فرایند پلیمری شدن غیرفعال شده‌اند عمل می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مروری بر مواد خودترمیم شونده پلیمری و كاربردهاي آن ها در صنعت
   ستار محمدی اسفرجانی
   در چند دهه اخير استفاده از مواد خودترمیم شونده در شاخه های متفاوت علوم مواد، پلیمر و مکانیک روندی رو به رشد داشته است، به گونه ای که کاربرد صنعتی نیز پیدا کرده اند. امروزه اين مواد در بخش عمران، معماري، مكانيك، پزشکی و… استفاده مي شوند. مواد خودترمیم شونده به عنوان دسته چکیده کامل
   در چند دهه اخير استفاده از مواد خودترمیم شونده در شاخه های متفاوت علوم مواد، پلیمر و مکانیک روندی رو به رشد داشته است، به گونه ای که کاربرد صنعتی نیز پیدا کرده اند. امروزه اين مواد در بخش عمران، معماري، مكانيك، پزشکی و… استفاده مي شوند. مواد خودترمیم شونده به عنوان دسته‌ای از مواد هوشمند مطرح شده‌اند که به صورت خودکار، آسیب سطحی یا درونی آن‌ها ترمیم می‌شود. اين تحقيق مروري بر تحقيقات گدشته با هدف آشنايي با مواد خودترمیم شونده پلیمری و كاربردهاي آن هابا توجه به اهميت آن ها در صنعت انجام مي پذيرد. مرور تحقيقات پژوهشگران نشان داد كه استفاده از فناوري نانو در ساخت پوشش های خودترمیم شونده و مواد سازگار با محيط-زيست مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. امکان انجام ترمیم خودبه خودی در کامپوزیت‌ها و پلیمرها نسبت به فلزات یا سرامیک‌ها بیشتراست که این امر ناشی از ساختار مولکولی ویژه پلیمرها و کامپوزیت‌ها در محدوده دمایی کاربرد آن ها است.با اعمال چرخه های حرارتی متوالی در محدوده دمایی مشخص،بازده زمانی ترمیم میکروترک ها و آسیب های ایجاد شده در کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. درصد حجمی ماده ترمیمی در میزان بازیابی بازدهترمیم تعیین کننده است.اميد است اين مقاله در بالابردن آگاهي نسبت به مواد خودترمیم شونده مفيد واقع شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - مروری بر غشاهای جدید اسمز معکوس و کاربردهای آن
   مهرنوش محمدی
   اسمز معکوس در بین دیگر فرایندهای غشایی محبوبیت بیشتری دارد؛ به طوری که پیش بینی شده است که ارزش بازار جهانی آن تا سال 2026 به 5 میلیارد دلار برسد. عدم استفاده از مواد شیمیایی، مقاومت مکانیکی بالا تعمیر، نگه داری و توسعه آسان از ویژگی های غشای اسمز معکوس است. غشای سلولز چکیده کامل
   اسمز معکوس در بین دیگر فرایندهای غشایی محبوبیت بیشتری دارد؛ به طوری که پیش بینی شده است که ارزش بازار جهانی آن تا سال 2026 به 5 میلیارد دلار برسد. عدم استفاده از مواد شیمیایی، مقاومت مکانیکی بالا تعمیر، نگه داری و توسعه آسان از ویژگی های غشای اسمز معکوس است. غشای سلولزاستات قدیمی ترین نوع غشای اسمز معکوس است که شامل یک لایه بالایی روی یک لایه متخلخل پشتیبان است که با افزایش درجه استیل دار شدن، انتخاب پذیری و شار عبوری از غشا نیز افزایش پیدا می کند. غشای لایه نازک کامپوزیتی در ترکیب با پلی آمید ضعف های غشای سلولزاستات را کاهش داده است. ساختار غشای لایه نازک کامپوزیتی- پلی آمیدی شامل لایه انتخاب پذیر نازک روی پشتیبان متخلخل است. لایه پشتیبان خواص مکانیکی غشا را افزایش می دهد. استفاده از نانوذرات و نانو لوله های کربنی در ساختار غشای لایه نازک می تواند به طور قابل توجهی سبب افزایش شار عبوری از غشا با حفظ میزان حذف املاح شود. نمک زدایی از آب لب شور و دریا، کاهش سختی آب ورودی به دیگ بخار، تصفیه پساب نفتی، حذف فلزات سنگین و... تعدادی از کاربردهای غشای اسمز معکوس است. در این مقاله به جنس، کاربرد و توسعه های اخیر غشاهای اسمز معکوس پرداخته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تحلیل و بازنگرشی بر روش‌شناسیِ مدل‌های ریاضی، به‌منظور پیش‌بینی طول‌عمر قطعات لاستیکی به‌ویژه در درزگیرهایِ لوله‌هایِ پلاستیکی
   سیدحمیدرضا  صباغی علی عباسیان
   رویکرد مدل WLF به‌منظور پیش‌بینی طول‌عمر کارایی بسپار، زمانی که بسپار تحت پدیده پیرش (Ageing) فیزیکی-مکانیکی است یا به عبارتی تحلیل فرسایش فیزیکی به علت رخداد فرایندهای گرانروکشسان (Visco-Elastic) مانند واهلش تنش (Stress Relaxation)، بسیار مناسب واقع شده است. در این مدل چکیده کامل
   رویکرد مدل WLF به‌منظور پیش‌بینی طول‌عمر کارایی بسپار، زمانی که بسپار تحت پدیده پیرش (Ageing) فیزیکی-مکانیکی است یا به عبارتی تحلیل فرسایش فیزیکی به علت رخداد فرایندهای گرانروکشسان (Visco-Elastic) مانند واهلش تنش (Stress Relaxation)، بسیار مناسب واقع شده است. در این مدل با استفاده از اصل انطباق زمان-دما و انجام آزمون واهلش تنش، از طریق ضریب جابجایی (Shift Factor) طول‌عمر بسپار پیش‌بینی خواهد شد. اما از آن طرف، هنگامی که فرایندها و سازوکارهای فیزیکی-شیمیایی در بسپار غالب است و هدف آن است که کارایی قطعه در مدت زمان‌های طولانی‌تری بررسی شود، رویکرد مدل Arrhenius به طور گسترده جهت تحلیل و بررسی پیش‌بینی طول‌عمر بسپار با انجام آزمون پیرش شتاب‌یافته (Accelerated Aging Test) صورت می‌پذیرد. در این گزارش جمع بندی روش های پیش‌بینی طول‌عمر کارایی بسپارها به‌خصوص لاستیک‌ها در کاربرد «درزگیر» با استفاده از دو مدل ریاضی WLF و Arrhenius در آزمون واهلش‌تنش آورده شده است. کاربرد اصلی هدف این گزارش پیش بینی طول عمر آب‌بندهای لاستیکی لوله های پلاستیکی در کاربردهای مختلف است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - کامپوزیت های پلیمری حاوی الیاف پشم گوسفند با کاربرد عایق های حرارتی و صوتی: از معرفی تا کاربرد
   محسن صدرالدینی
   الیاف پشم گوسفند به عنوان يك لیف طبیعی و دوست دار محیط زیست در میان تمام الیاف نساجی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است که دلیل آن خواص منحصربه‌فرد آن از جمله خواص عایق حرارتی بالا، عایق و جاذب مناسب صوت، خود خاموش شوندگی، مقاومت بالا در برابر شعله، وزن کم و استحکام ب چکیده کامل
   الیاف پشم گوسفند به عنوان يك لیف طبیعی و دوست دار محیط زیست در میان تمام الیاف نساجی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است که دلیل آن خواص منحصربه‌فرد آن از جمله خواص عایق حرارتی بالا، عایق و جاذب مناسب صوت، خود خاموش شوندگی، مقاومت بالا در برابر شعله، وزن کم و استحکام بالا است. اگرچه الیاف پشم به طور سنتی در پوشاک و منسوجات کاربرد دارد، اما کاربردهای بسیار متنوع ديگري را نیز می توان برای آن قائل شد. یکی از مهم ترین کاربردهای صنعتی الیاف پشم گوسفند استفاده به عنوان فاز تقویت کننده در کامپوزیت های پلیمری با کاربرد عایق های حرارتی و جاذب های صوتی است. هدف این مقاله مروری معرفی الیاف پشم گوسفند و شناساندن آن به عنوان لیفی با عملکرد بالا به جاي جایگزین طبیعی و ارزان قیمت برای الیاف پلیمری سنتزی است. در این راستا، تلاش شده است تا بررسی جامعی پیرامون کامپوزیت های پلیمر-پشم با کاربری عایق حرارتی و جاذب صوت انجام شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی خواص و کاربرد انواع چسب‌های مورد استفاده در بدن
   حمیدرضا حیدری مرضیه حسینی
   امروزه به‌منظور درمان و ترمیم شکستگی‌های استخوان، از پیچ و پلاک‌های فلزی استفاده می‌شود؛ اما به‌طور معمول این روش مشکلاتی در جراحی‌ها و شکستگی‌های استخوان از جمله شکستگی‌های جمجمه و ستون مهره‌ها به دنبال خواهد داشت که به‌عنوان مثال می‌توان به مواردی هم‌چون زمان اعمال طو چکیده کامل
   امروزه به‌منظور درمان و ترمیم شکستگی‌های استخوان، از پیچ و پلاک‌های فلزی استفاده می‌شود؛ اما به‌طور معمول این روش مشکلاتی در جراحی‌ها و شکستگی‌های استخوان از جمله شکستگی‌های جمجمه و ستون مهره‌ها به دنبال خواهد داشت که به‌عنوان مثال می‌توان به مواردی هم‌چون زمان اعمال طولانی که سبب افزایش زمان جراحی می‌شود، احتمال آسیب به بافت‌های استخوانی اطراف شکستگی، دشواری و شکست پلاک‌ها اشاره کرد. از این رو پژوهشگران و جراحان ارتوپد، به‌دنبال جایگزینی مناسب برای این روش هستند. استفاده از چسب‌های استخوان یکی از فناوری‌های جدید در این راستا است که برای حل چنین مشکلاتی پیشنهاد شده‌ است. این چسب‌ها باید دارای ویژگی‌هایی هم‌چون چسبندگی قابل‌قبول پروتئین‌ها، بافت‌ها و استخوان به‌ویژه در حضور چربی اطراف استخوان و پایداری چسبندگی در این محیط‌ها باشند و با گذشت زمان، استحکام مکانیکی بالایی در برابر تنش‌های کششی، برشی و فشاری داشته ‌باشند. هم‌چنین داشتن خصوصیاتی از‌ جمله غیرسمی، زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب‌پذیری مناسب، اعمال سریع و آسان و تثبیت خوب شکستگی برای این چسب‌ها الزامی است. در این مقاله به برخی از این چسب‌های زیستی، نحوه‌ی تهیه و کاربرد آن‌ها پرداخته شده ‌است. پرونده مقاله