• صفحه اصلی
  • استفاده از ترکیبات هالوکربنی در ساخت کاتالیزور زیگلرناتا بر پایه منیزیم اتوکسید (مروری بر مطالعات)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000620274735 بازدید : 3947 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط