ب

  • باريكاني.مهدي مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]

ه

  • هنرکار.هنگامه مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]
  • هنرکار.هنگامه مروری برهیبریدهای پلی یورتان های پایه آبی/آکریلات [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]