• صفحه اصلی
  • مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970404144723112939 بازدید : 2591 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی