• صفحه اصلی
  • مروری بر روش های اندازه گیری سریع مقاومت در برابر رشد آهسته ترک پلی اتیلن سنگین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991223272619 بازدید : 1508 صفحه: 25 - 34

20.1001.1.25383345.1399.5.20.3.2

نوع مقاله: پژوهشی