• صفحه اصلی
  • خواص و روش‌های ساخت داربست‌ برای استفاده در مهندسی بافت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844110 بازدید : 739 صفحه: 63 - 75

نوع مقاله: مروری