• صفحه اصلی
  • سازوکارها و کاربردهای امیدوارکننده‌ی هیدروژل‌های الهام‌گرفته از صدف

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122441614 بازدید : 1941 صفحه: 63 - 77

20.1001.1.25383345.1401.7.4.6.7

نوع مقاله: مروری