• صفحه اصلی
  • شناخت و تبیین اصطلاحات فرایند ساخت و ارزیابی تولید زیست‌پایدار-بخش دوم؛ اصطلاحات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401063039423 بازدید : 2443 صفحه: 51 - 67

نوع مقاله: مروری