• صفحه اصلی
  • بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139607121344488340 بازدید : 3250 صفحه: 15 - 26

نوع مقاله: پژوهشی