• صفحه اصلی
  • مروري بر روش‌هاي تحريک حرارتي عملگرهاي گرما فعال پليمري تابيده و مارپيچ شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله