• صفحه اصلی
  • مروری بر فناوری چاپ سه‌بعدی پلیمری: مواد، فرایند و راهبرد های طراحی برای کاربردهای پزشکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122441612 بازدید : 1906 صفحه: 33 - 50

20.1001.1.25383345.1401.7.4.4.5

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط