• صفحه اصلی
  • مروری بر هیدروژل های تزریق پذیر حساس به دما: خصوصیات و کاربرد آنها در مهندسی بافت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000329273892 بازدید : 3837 صفحه: 61 - 70

20.1001.1.25383345.1400.6.21.6.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط