مقاله


کد مقاله : 13970404144723112939

عنوان مقاله : مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 326

فایل های مقاله : 978 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با توجه به کاربردهای متنوع و استفاده گسترده از پلی¬اتیلن¬ترفتالات (PET) در جهان و ضایعات حاصل از آن، بازیافت این ماده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازیافت پلی¬اتیلن¬ترفتالات به صورت شیمیایی به شش روش از جمله گلیکولیز، متانولیز، آب¬کافت، آمینولیز، الکلولیز و آمونولیز انجام می¬گیرد که در این تحقیق بازیافت شیمیایی به روش گلیکولیز بررسی می¬شود. ازعوامل موثر بر بازیافت می¬توان نوع کاتالیزور، نوع گلیکول، دما و زمان را نام برد که از بین آن¬ها به عوامل مهم¬تر اشاره می¬شود. محصول اصلی این فرایند مونومر بیس¬هیدروکسیل¬اتیل¬ترفتالات (BHET) است. PET حاصل از گلیکولیز برای تولید فوم¬های پلی¬یورتان، پلی¬استر، پوشش¬های اکریلیک و رنگ¬های آب¬گریز و همچنین سنتز رزین¬های مختلف مانند اپوکسی، رزین پلی¬استر غیراشباع، آلکید یا رزین-های فرمالدئید به¬کار می¬رود. در فرایند طراحی شده برای بازیافت شیمیایی PET، هدف اصلی، افزایش میزان عملکرد و خلوص مونومر حاصل شده، درعین حال کاهش زمان واکنش و انجام آن در شرایط مطلوب و ایده¬آل است