جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139612291349101395 پلیمرهای پرانرژی در پیشران‌ها:رزین پلي‌بوتادي‌ان با انتهاي هيدروکسيل پرانرژي(EHTPB)آزیدی و متصل به فلز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)