جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607121539228353 بررسی نقش کامپوزیت های پلیمری رشته پیچی شده در سازه های هوافضایی
2 1396092811593719755 پوشش های نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی
3 13970121135251101564 انجمن های رئولوژی در قاره اروپا
4 13970121135410101565 انجمن چسبندگی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)