جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092811251919753 بررسی اثر الکترون دهنده های خارجی بر ریزساختار پل یپروپیلن سنتز شده به وسیله کاتالیزور زیگلر- ناتا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)