فهرست مقالات


شماره 2 سال 2 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397030115334112330 نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه نانوذرات سرامیکی با کارکردهای مهندسی بافت
حامد سلیمی کناری
پریسا نیکپور
سید محمود ربیعی
2 1397030911837112476 مروری بر خواص پلاستیک های ساخته شده از ایزوله پروتئین نخود
ارمغان کشاورزمیرزامحمدی
علی عباسیان
3 1397030392923112361 بررسی و شناسایی امتزاج پذیری آلیاژهای پلیمری در جهت تهیه پیشرانه های جامد مرکب
احسان فتح الهی
4 1397020511576101798 الکترود سلول¬های خورشیدی منعطف بر پایه ساختارهای کربنی و نانوکامپوزیت-های آن
فرامرز افشار طارمی
بهاره رضایی
شیما امیری ریگی
5 13970703164560 نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه نانوذرات سرامیکیبا کارکردهای مهندسی بافت
6 13970703164567 مروری بر خواص پلاستیک های ساخته شده از پروتئین منفرد نخود
7 13970703164568 بررسی و شناسایی امتزاج¬پذیری آلیاژهای پلیمری در تهیه پیشرانه¬های جامد مرکب
8 13970703164569 سلول¬های خورشیدی پلیمری، آخرین دستاوردها و چالش¬ها
9 13970703164570 کاربرد پلیمرها در مهندسی پروتئین
10 13970703164571 بررسی بهبود عملکرد رزین‌های اپوکسی با استفاده از نانومواد کربنی
11 13970703164572 آموزش پلیمر در آمریکا به همت کمیته برنامه ریزی آموزش پلیمر
12 1397061715148164253 بررسی بهبود عملکرد رزین‌های اپوکسی با استفاده از نانومواد کربنی
سید مرتضی نقیب
سیامک ایمانیان

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)