مقاله


کد مقاله : 13971005166442

عنوان مقاله : آموزش پلیمر در آلمان

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 245

فایل های مقاله : 463 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

این مقاله، مروری است بر آموزش نوین علوم پلیمر، بخشی از آموزش شیمی و مهندسی شیمی، در آلمان. با تغییر برنامه قبلی آموزشی با عنوان "دیپلم- Diplom" به سامانه آموزشی "کارشناسی" و "کارشناسی ارشد" آموزش در آلمان متحول شده است. هدف از این گزارش گذری اجمالی روی آموزش پلیمر در آلمان و دستیابی به فرصتی برای شرکت دانشجویان آلمانی و بین¬المللی است. با ورود به آموزش جهانی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان فرصت مطالعه علوم پلیمر را در هر مقطعی از کارشناسی تا فوق دکترا دارند.