مقاله


کد مقاله : 13971005166441

عنوان مقاله : پليمرهاي سنتزی زيست تخريب پذير مورد استفاده در مهندسي بافت

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 307

فایل های مقاله : 1.39 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در اين مقاله پليمرهاي مصنوعي زيست¬تخريب¬پذير با تمرکز بر توانایی آن¬ها در برنامه¬هاي مهندسي بافت بررسي شده است. سنتز، خواص، زيست¬تخريب¬پذيري،سازوکار¬هاي تخريب و محصولات آزاد شده در حين تخريب برای مهم¬ترين ¬و پرکاربردترين اين پليمرها مطالعه شده است. اکثر پليمرهاي زيست¬تخريب¬پذير متعلق به خانواده پلي¬استرها هستند. پليمرهاي شناخته شده پلي¬گليکوليک¬اسيد و پلي¬لاکتيک¬اسيد از اين خانواده هستند. برخي از معايب اين پليمرها براي استفاده در مهندسي بافت، ضعف زيست¬سازگاري، انتشار محصولات تجزيه اسيدي، فرایندپذيري ضعيف و اُفت خواص مکانيکي در اوايل فرایند تخريب است. پليمرهاي تجزيه¬پذير ديگر مانند پلي¬اُرتو¬استر، پلي¬انيدريد، پلي¬فسفاژن، ونيز پلي¬يورتان مطالعه شده¬اند و به¬طور خلاصه مزايا و معايب آن-ها مورد بحث قرار گرفته است. با پيشرفت در مهندسي بافت، توسعه پليمرها برای رفع نيازهاي بيشتر، ضروری است. اخيراً توسعه و ساخت ترکيبات پليمري قابل تزريق بر پايه پلي¬پروپيلن¬فومارات و پلي¬انيدريدها براي پاسخگويي به نيازهاي مهندسي بافت مرتبط با ارتوپدي توجه زيادي را به خود جلب کرده است. امروزه پلي-يورتان¬ها نيز به دليل توانایی بالا در طراحي ساختار پليمر براي رسيدن به خواص مکانيکي و زيست¬تخريب-پذيري براي کاربردهاي خاص توسعه زيادي يافته¬اند.