مقاله


کد مقاله : 13971005166438

عنوان مقاله : بررسی اثر نانوذرات بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار رئولوژیکی مذاب اسفنج‌های پلیمری

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 206

فایل های مقاله : 1.55 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در این مقاله، تأثیر نانوذرات کربنات‌کلسیم، رس و سیلیکابربلورینگی و خواص فیزیکی و مکانیکیسه نوع اسفنج پلیمری، مورد بررسی قرارگرفته‌است. این سامانه‌ها شامل پلی‌پروپیلن/ نانوکلسیم‌کربنات، پلی‌لاکتیک اسید/ تالک-نانورس-نانوسیلیکا و ترموپلاستیک پلی‌یورتان/نانورساست. در همه این سامانه‌ها، از گاز کربن‌دی‌اکسید به‌عنوان عامل حباب‌زا برای تولید اسفنج استفاده شده‌است. همچنین اثر غلظت‌های مختلف از این نانوذرات بربلورینگیاسفنج‌ها بررسی‌شده و مشاهده شده که هرچه مقدار نانوذره بیشتر شود، بلورینگی نیز افزایش می‌یابد.ریزساختار این اسفنج‌ها نشان داده‌است که نانوذرات باعث ایجاد ساختارهای ریزی از سلول و بلور می‌شوند.نتایج نشان می‌دهد که محدوده‌ دمایی اسفنج‌شدن بعد از اضافه کردن نانوذره، به‌دلیل تبلور هم‌دما و غیر هم‌دما در دمای بالاتر، کاهش یافته است.به‌علاوه، نانوذرات می‌تواننداسفنج‌های میکروسلولی با ساختار سلول یکنواخت تولید کنند. در حضور نانوذرات، می‌توان از رشد سلول‌ها در مقابل هسته‌گذاری سلول‌ها صرف نظر کرد.همچنین نانوذراتمی‌توانند به‌عنوان عامل هسته‌زا و عامل حباب‌زا عمل کنند و بلورینگی را افزایش دهند که این امر منجر به افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی اسفنج‌ها می‌شود.